Hình thức thanh toán

Các bạn đặt bánh vui lòng cọc ít nhất 50% tổng giá trị đơn hàng hoặc toàn bộ tiền bánh bằng cách chuyển khoản vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Nguyễn Thị Phương Trang

Số tk: 0071002827652

Vietcombank chi nhánh Hồ Chí Minh

Phần còn lại thanh toán vào lúc giao bánh.