Mẫu bánh sinh nhật hình con gà

 

 

MS 1073
 Size 20cm 550.000

 

 

MS 1072
Size 25cm 700.000

 

MS 1071
Size 25cm -10cm : 900.000

 

MS 1080
Size 25cm : 600.000

 

MS 1081
Size 25cm : 650.000

 

MS 1097
Size 20cm 500.000

 

MS 1098
Size 25cm 700.000

MS1115 
Size 25cm : 600.000

 
 

 

 

 

Người viết : admin

Giới hạn tin theo ngày :

từ      đến