Dịch vụ

Gpcake.vn nhận làm bánh theo mẫu mã khách hàng yêu cầu. Các bạn có thể gửi hình mẫu cho chúng tôi, hoặc mô tả ý tưởng của bạn, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện ý tưởng của mình.