Ý kiến khách hàng

Xu Khieng

Xu Khieng

Thứ 5 - 14/05/2015

Bánh ngon thì em khen à. Thằng em của em cũng mê bánh của chị lắm. Bữa em nói nó chị không bán bánh lẻ nữa nó khóc um sùm haha

 • Xu Khieng
  YH Chau
  CamMy My
  Ti Kun
  Jennifer Nguyen
  Oanh Tô
  +84902151575
  ThuyDung Nguyen
  +841202789252
 • Lê Kim Nguyên
  Nhã Linh
  Hai Yen Tran
  +84903753663